Все курсы TeachPro :: Курс Білім порталы Экология

Қазіргі экология ғылымының мақсаты - биосфера шегіндегі ғаламдық проблемаларды бақылай отырып, ондағы тіршіліктің тұрақтылығын сақтау
Аутэкология – ағзалар экологиясы
Популяция экологиясы – демэкология
Бірлестіктер экологиясы – синэкология
Биосфера